Ekhof - Äggbod, Värphöns, Spannmål, Entreprenad, Bostäder

Hem Om EkhofÄggbod Våra hönorKontakt

Om Ekhof
Nyheter Historia

 

Historia

 

 

Ekhofs historia finns nedtecknad sedan 1500-talet. Familjen Rinman tog vid 1978.

Ekhof etsning från slutet av 1800-talet1500-1700
Redan under järnålderstid låg byn Ånhammar på höjdsträckningen mellan Storsjön och Kyrksjön. Den nuvarande gårdens historia finns nedtecknad från 1500-talet. 1566 köpte Sivert Kruse ett av de två skattehemman som då hörde till byn Ånhammar. Gården blev då frälse och senare när samma familj samlat mer mark till gården byggdes här ett säteri. Ånhammar säteri var i släkten Kruses ägo fram till 1717.

1700-1800
Gården kom därefter i familjen Belows ägo och började nu benämnas Ekhammarshov och Ekhov. Hedvig Charlotta von Fuhrman, barnbarn till Below, gifte sig 1768 med Ture Johan Bielke på Ekhof. Ture Bielke lät uppföra nuvarande huvudbyggnad, som stod klar 1792. De båda flyglarna är av äldre datum och var ursprungligen endast en våning höga.Ture Bielke var inblandad i komplotten vid mordet på Gustaf III 1792, för att inte bli rannsakad och dömd tog han sitt eget liv. Bielkes änka levde kvar på gården till sin död 1804.

1800-2000
Ekhof bytte nu ägare nio gånger innan vår familj tog vid 1978, sedan dess har fastigheten brukats som spannmålsgård. Hönsstallet uppfördes 2004 och blev därmed jämte spannmålsproduktionen ytterligare en viktig verksamhet på Ekhof.


Senast uppdaterad: 2007-12-26 21:03
Adress: Familjen Rinman, Ekhof säteri, 640 50 Björnlunda, Sverige
Telefon: 0158-20001 | Fax: 0158-20757 | www.ekhof.se| E-post: ekhof@ekhof.se