Adress från Stockholm till Ekhof, Björnlunda.

Kör E4 söderut från Stockholm.

Efter cirka 5 mil, kör av avfart 141 mot Järna.

Ta höger in på riksväg 57.

Fortsätt riksväg 57, kör förbi Järna, Mölnbo och Gnesta, efter ytterligare cirka 3 mil kommer ni till Björnlunda.

Kör förbi infarten till Björnlunda. Efter cirka 3 km ligger Björnlunda kyrka till höger. Sväng in mot kyrkan, vid vägen är skyltat "Björnlunda Kyrka", "Pastorsexp", "Ekhof" och "Äggbod".

Följ skyltar mot Äggbod, ni är framme efter cirka 1 km.